Med stor glädje

Valpar väntas i mitten av augusti. 

Ta kontakt ved intresse på epost lena_alphof@hotmail.se